HITACHI-APTOMAT

Email In PDF.

Tên sản phẩm :HTACHI-APTOMAT
Mã sản phẩm:

rạng thái: còn hàng
Số điện thoại chủ hàng: 0916621621
Xuất xứ của hàng: Hoang Hoa JSC

 

 

 

 

 

 

Đạt các tiêu chuẩn :JIS;JEM, Nema;IEC 60947-2

Điện áp làm việc lên tới 600Vac.

Các loại :

-Loại tiêu chuẩn -F : Dải dòng từ 30A÷4000A.

-Loại kinh tế -S : Dải dòng từ 30A÷800A.

-Loại bảo vệ chạm đất -E;R:Dải dòng từ 301÷200A.

Số cực 2,3,4 Cực (Dòng E,R chỉ có loại 3 cực).

 

Dải dòng

(A)

Dòng cát tại 380V
APTOMAT 1 CỰC BK63 1-2-3-4-6-10-16-20-25-32-40 6kA
BK63 50-60 6kA
APTOMAT 2 CỰC BK63 1-2-3-4-6-10-16-20-25-32-40 6kA
BK63 50-60 6kA
APTOMAT 3 CỰC BK63 1-2-3-4-6-10-16-20-25-32-40 6kA
BK63 50-60 6kA
APTOMAT 4 CỰC BK63 1-2-3-4-6-10-16-20-25-32-40 6kA
BK63 50-60 6kA
APTOMAT 2 CỰC
S-50SB 5-10-15-20-30-40-50 2.5/1
S-60RB 5-10-15-20-30-40-50-60 5/2
S-100EB 60-75-100
S-100SB 60-75-100
F-30FB 3-5-10-15-20-30 2.5/1
F-60RB 5-10-15-20-30-40-50-60 10/10
F-100RB 15-20-30-40-50-60-75-100 25/25
APTOMAT 3 CỰC

Dải dòng

(A)

Dòng cát tại 380V
S-50SB 5-10-15-20-30-40-50 2.5/1
S-60RB 5-10-15-20-30-40-50-60 5/2
S-100EB 60-75-100
S-100EBZ 60-75-100
S-100SB 60-75-100 10/3
S-225SB 125-150-175-200-225 15/8
SXK225 125-150-175-200-225 15/8
S-400S 250-300-350-400 25/7
SX400 400 36/18
S-600S 500-600 22/11
SX600 600 36/18
S-800S 700-800 36/18
SX800 800 36/18
F-30FB 3-5-10-15-20-30 2.5/1
F-50KB 5-10-15-20-30-40-50 50/50
F-60RB 5-10-15-20-30-40-50-60 10/10
F-100RB 15-20-30-40-50-60-75-100 25/25
F-100KB 15-20-30-40-50-60-75-100 50/50

Dải dòng

(A)

Dòng cát tại 380V
F-225FB 125-150-175-200-225A 30/30
F-225KC 125-150-175-200-225A 50/50
F-400R 250A 50/50
F-400R 300-350-400A 50/50
FX400 400A 50/50
F-600F 500-600A 50/50
FX600 600A 50/50
F-800R 700-800A 50/50
F-800RH 700-800A 85/43
FX800 800A 50/50
FX1000 1000A 85/85
FX1200 1200A 85/85
F1200C 1200A 85/85
F1600B 1600A 85/85
F2000E 2000A 100/75
F2500E 2500A 100/75
F3200E 3200A 100/75
F4000E 4000A 100/75
L-50E 15-20-30-40-50A 125/32
L-100E 60-75-100A 125/32
L-225E 125-150-175-200-225A 125/32
L-400E 250-300-350-400A 125/32
L-600E 500-600A 125/32
L-800E 700-800A 125/32
APTOMAT 4 CỰC
F-50KB 5-10-15-20-30-40-50A 50/50
F-100KB 15-20-30-40-50-60-75-100A 50/50
F-225FB 125-150-175-200-225A 30/30
F-400R 250A 50/50
F-400R 300-350-400A 50/50
F-600F 500-600A 50/50
F-800R 700-800A 50/50
F-800RH 700-800A 85/43
L-225E 125-150-175-200-225A 125/32
L-400E 250-300-350-400A 125/32
L-600E 500-600A 125/32
L-800E 700-800A 125/32
Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 17 Tháng 12 2010 15:54 )  

ĐỐI TÁC
 

TRỰC TUYẾN

Hiện có 3 khách Trực tuyến


Warning: include_once(/home/hoangxbj/public_html/libraries/joomla/environment/compress.php) [function.include-once]: failed to open stream: Permission denied in /home/hoangxbj/public_html/libraries/joomla/environment/response.php on line 180

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/home/hoangxbj/public_html/libraries/joomla/environment/compress.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/altphp/lib/php') in /home/hoangxbj/public_html/libraries/joomla/environment/response.php on line 180

Warning: include_once(/home/hoangxbj/public_html/libraries/joomla/environment/compress.php) [function.include-once]: failed to open stream: Permission denied in /home/hoangxbj/public_html/libraries/joomla/environment/response.php on line 180

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/home/hoangxbj/public_html/libraries/joomla/environment/compress.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/altphp/lib/php') in /home/hoangxbj/public_html/libraries/joomla/environment/response.php on line 180