Hoang Hoa jsc vừa thành công việc nâng cấp hệ thống

Hoang Hoa jsc vừa thành công việc nâng cấp hệ thống điều khiển nâng hạ và di chuyển bằng biến tần với tổng công suất 400kva và plc cho cổng trục một dầm 200t tại nhà máy đóng tàu.